Openbare Basisschool de Cocon   -   't Hooft 1   -   4791 KB Klundert   -   Tel: 0168-403779

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In oktober 2014 heeft het gehele team van OBS de Cocon de Rots- en Watertraining gevolgd. In 2016 heeft het team gekozen voor de invoering van de methode Kwink voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het totale aanbod op sociaal-emotioneel gebied bestaat uit de lessen Kwink, gecombineerd met activiteiten uit de Rots- en Watertraining.

Binnen de Rots- en Watertraining leren de kinderen (water) hoe ze voor zichzelf op kunnen komen en sterk in hun schoenen komen te staan.
Bijv. hoe kun je jezelf verdedigen als je wordt aangevallen in woord of daad? Maar ook: hoe kun je op een rustige manier voor je mening uitkomen als er een meningsverschil is.

De kinderen (rots) leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste van anderen gaat.

Een belangrijke waarde binnen zowel Kwink, als de Rots- en Watertraining is het respect hebben jezelf en voor de ander.